Klima

Beregn dit CO2-aftryk

Klima Atmosfair og flyrejser

Vores klode og vores klima, og den adfærd, vi udviser, er vores alles ansvar. Flyver vi langt, sætter vi et større aftryk, men selv om Færøerne kun ligger 2 timers flyvning væk, har vi også her et ansvar.

Globalt står flytrafik i de beregninger vi kender til, mellem 3 og 5% af det samlede CO2 udslip. Faktisk er den andel af klodens befolkning, der flyver, kun på ca. 3%. Vi, der flyver, har således et ansvar, hver gang vi flyver.
Og selv om der flyves med rutefly, og vi kunne vælge at mene at “de flyver jo alligevel” har vi stadig en del af ansvaret. Vi er jo med til at gøre disse ruter rentable. Men i den sidste ende er det den enkelte rejsende, der skal tage stilling.

Mere klimavenlige fly

Atlantic Airways, der er det selskab vi og vores kunder oftest bruger, får fra 2019 et nyt Airbus A320-200neo jet på turen fra København. Dette er starten på mere klimavenlige fly, som samtidig giver en bedre økonomi på flyvningerne. Selv om der er sket meget i forhold til mere miljøvenlige fly og brændstoffer, er vores håb at der sættes yderligere fart på den udvikling – og forhåbentlig inden for overskuelig fremtid, et gennembrud med el-drevne fly.

Ikke kun fly

Vi sætter ikke kun et klima-aftryk, når vi flyver. Transport generelt bidrager – ikke mindst skibstrafik der også en af de helt store syndere. Opvarmning/nedkøling og produktion af fødevarer fylder ligeledes godt op i CO2-regnskabet. Internettet bidrager i øvrigt mindst på linje med flytrafikken – hvilket kommer bag på mange. Så der ligger en stor opgave for os som forbrugere og i endnu højere grad hos de enkelte landes politikere.

Klimakompensation og Atmosfair

Der findes en del forskellige organisationer, der beskæftiger sig med klima-kompensation. Her støttes fx vedvarende energi hvor dette ikke prioriteres eller hvor det kan være økonomisk vanskeligt at gennemføre.

Vi har valgt at bruge og anbefale en non-profit organisation, der hedder Atmosfair. Her kan man nemt beregne det CO2-aftryk, de vurderer at man sætter på sin transport. Efterfølgende kan man således vælge at betale til organisationen, der omsætter det til klimakompenserende projekter.

Når vi hos FÆRØERNEREJSER  personligt rejser (stort set altid til Færøerne eller Island), bruger vi den calculator, de har hos Atmosfair. Vi er forsigtige med at kloge på, om det kompenserer 1:1 – og det gør det vel næppe. Men det er til hver en tid bedre end ikke at gøre noget, og vi ved at Atmosfair er seriøse. Og ikke mindst er deres calculator nem at bruge, så man nemt kan lave en beregning og efterfølgende afregne.

Vi følger hele tiden med på dette klimakompenserende “marked”, da det ligger os særdeles meget på sinde og vi og vores kunder tager stilling.

Du kan (frivilligt) beregne/afregne dit CO2-aftryk via nedenstående link:
.

Klima Atmosfair - klimakompensation