Rejseforsikring

Gouda Rejseforsikring gennem os…

Rejseforsikring - rejser til Færøerne - Gouda RejseforsikringVI SAMARBEJDER MED GOUDA REJSEFORSIKRING

Vi kan hjælpe jer med at indhente pris på en rejseforsikring, der matcher jeres behov.
Vi er ikke et fordyrende mellemled, vi ønsker blot at servicere på dette felt også.

Ønsker I selv at stå for dette, kan I klikke på linket her til GOUDA REJSEFORSIKRING.

Tjek gerne om I allerede er dækket for en rejseforsikring og med afbestillingsdækning – fx via jeres indboforsikring eller via jeres bank. Har I en rejseforsikring men ingen afbestillingsdækning på denne, så vil det ofte være billigst for jer at tilkøbe afbestillingsdækning til den rejseforsikring I har i forvejen – frem for at købe en særskilt afbestillingsforsikring. 

Rejser til Færøerne med FÆRØERNEREJSER - generelle betingelserAFBESTILLINGSFORSIKRING

Her har man mulighed for at få pengene for sin rejse tilbagebetalt, hvis man er nødsaget til at aflyse sin rejse. En sådan forsikring skal være bestilt samtidig med selve turen, eller senest ved betaling af depositum for rejsen. Læs mere om de forhold, der gør sig gældende ved en afbestilling, via dette LINK.

Rejseforsikring - rejser til FærøerneREJSEFORSIKRING

Man er med denne forsikring dækket ind på selve rejsen. Denne forsikring er især vigtig efter de nye regler pr. 1. august 2014. Her er man med det gule sygesikrings ikke længere dækket fra udlandet og for evt. hjemtransport fra udlandet. Med en Gouda Rejseforsikring er man således sikret – det gælder lægebehandling, medicin, hospitalsophold eller hjemtransport. Forsikringen dækker tilkaldelse og sygeledsagelse. Bliver man syg, og ønsker at ens rejseledsager bliver hos én, eller at en pårørende bliver tilkaldt hjemmefra, er man dækket med en Gouda Rejseforsikring. Bliver én af ens nærmeste pårørende derhjemme akut alvorlig syg, er man også dækket for hjemkaldelse til Danmark.
Læs mere om rejseforsikring via dette LINK.

Rejseforsikring - rejser til FærøerneSENIOR-REJSEFORSIKRING (70 år og opefter)

En forsikring man kan tegne, hvis man er fyldt 70 år inden afrejsetidspunktet. Seniorrejseforsikringen dækker også tilkaldelse og sygeledsagelse. Hvis man fx har børn eller børnebørn derhjemme, der bliver alvorligt syge, mens man er af sted, kan man komme hurtigt hjem til Danmark. Bliver man selv syg eller kommer til skade på rejsen, kan ens pårørende komme ud på destinationen. Der er nogle krav, der skal være opfyldt, før man kan tegne en seniorforsikring.
Læs mere via dette LINK.
Normalt skal man have godkendt en helbredserklæring i forbindelse med en seniorrejseforsikring. Men da Færøerne er under den Nordiske Konvention, er man fritaget for dette, ved rejser til Færøerne.

Rejseforsikring - rejser til FærøerneÅRSREJSEFORSIKRING

Rejser man flere gange om året, er en årsrejseforsikring en rigtig god ide. Her kan der tilkøbes afbestillingsdækning, så man både er sikret før afrejse og på selve rejsen. Gouda Årsrejseforsikring giver adgang til alarmcentral døgnet rundt. Her er speciallæger tilknyttet inden for en række områder. Hjemtransport er en meget vigtig del af rejseforsikringen, da det kan blive rigtig dyrt at skulle flyves hjem med ambulancefly.

Er man ude at rejse både forældre og børn, er det ligeledes rart at kunne følges ad, hvis uheldet er ude. Her er man dækket for hjemtransport med en ubegrænset dækningssum. Det betyder, at man kan blive fløjet hjem, ligegyldigt hvor i verden man befinder sig (hvis man har tegnet en forsikring, der dækker hele verden).
Læs mere om årsrejseforsikring via dette LINK.

Rejseforsikring - rejser til Færøerne - EU sygesikringDET BLÅ EU-SYGESIKRINGSKORT

Man bør aldrig rejse uden en rejseforsikring. Det gule sygesikringskort blev afskaffet pr. 1. august, 2014. Den offentlige rejsesygeforsikrings exit er ikke uden konsekvenser for danskerne, som hidtil har haft bedre forhold end de fleste andre EU-borgere. Som bekendt sidestiller det blå EU-sygesikringskort danskerne med borgere i det pågældende land (indenfor EU). 

Med det Blå EU-Sygesikringskort kan man forvente:

  • Længere transport til behandlingssteder.
  • Anden standard og serviceniveau på offentlige sygehuse i forhold til danske forhold. Fx ift. fortæring og afhentning af medicin.
  • Evt. egenbetaling.
  • Ingen mulighed for at benytte dansk alarmcentral døgnet rundt med dansk lægehjælp. Man skal altid sørge for at have Det Blå Sygesikringskort med sig – og det er gratis at få – læs mere om kortet her: www.huskdetblaa.dk

FÆRØERNEREJSER anbefaler at man tegner en rejseforsikring. Gouda dækker bl.a. sygdomsbehandling, hjemtransport, alarmcentral hele døgnet med lægevagt samt mange andre forhold, som er med til at gøre din rejse tryg.

 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Mette Viberg - medejer af ISLANDSREJSER og FÆRØERNEREJSER Jannie Hedegaard - rejsekonsulent hos ISLANDSREJSER og FÆRØERNEREJSER
Det er oftest Mette eller Jannie, der tager telefonen, når du ringer. På kontoret er også Lars, der står for hjemmeside, årsmagasin, fotos mv.
FÆRØERNEREJSER er en del af ISLANDSREJSER - et helt igennem dansk og danskejet rejsebureau
med kontor lidt nord for Aarhus – drevet med stor kærlighed og kendskab til Færøerne og Island. Læs mere om os HER.

52 40 40 77 | mail@islandsrejser.dk 

 

 

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Mette Viberg - medejer af ISLANDSREJSER og FÆRØERNEREJSER Jannie Hedegaard - rejsekonsulent hos ISLANDSREJSER og FÆRØERNEREJSER
Det er oftest Mette eller Jannie der tager telefonen når du ringer. På kontoret er også Lars der står for hjemmeside, årsmagasin, fotos mv.
FÆRØERNEREJSER er en del af ISLANDSREJSER er et helt igennem dansk- og danskejet rejsebureau,
med kontor lidt nord for Aarhus – drevet med stor kærlighed og kendskab til Færøerne og Island. Læs mere om os HER.

52 40 40 77 | mail@islandsrejser.dk